Mai 2023: Datganiad i’r cyfryngau – Cynigion ar gyfer Fferm Wynt Mynydd y Glyn wedi’u cyflwyno

Cliciwch yma i weld y datganiad i’r cyfryngau

Hydref 2022: Datganiad i’r cyfryngau – Lansiad ymgynghoriad statudol fferm wynt Mynydd y Glyn

Cliciwch yma ar gyfer ein datganiad i’r cyfryngau 2022.    

Hydref 2022: Cylchlythyr yr Ymgynghoriad Statudol

Cliciwch yma ar gyfer ein cylchlythyr 2022.

Hydref 2022: Dewch i weld ein harddangosfa rithwir

Cliciwch yma ar gyfer ein harddangosfa rithwir ymgynghoriad statudol.    

ARCHIF: Tachwedd 2021 – Arddangosfa rithwir ymgysylltu cynnar.

Gallwch ymweld â’n harddangosfa rithwir ymgysylltu cynnar yma.

ARCHIF: Hydref 2021 – Dogfen Ymgynghoriad Cryno

Dogfen Ymgynghoriad Cryno

ARCHIF: Hydref 2021 – Cylchlythyrau Ymgysylltu Cynnar

Mae Pennant Walters yn datblygu cynigion ar gyfer fferm wynt ar safle ym Mynydd y Glyn, i’r gorllewin o Bontypridd...