Cynigion

Cynigion

Mae ein cynigion ar gyfer fferm wynt Mynydd y Glyn yn cynnwys:

  • hyd at saith tyrbin gwynt â llafnau sydd ag uchder llafn o hyd at 155m;
  • adeiladau is-orsaf a thrawsnewidydd
  • lleoedd caeëdig contractwyr dros dro;
  • cysylltiad grid;
  • padiau craen a cheblau
  • mynedfa a chyffordd newydd oddi ar y briffordd; a
  • gwelliannau i lwybrau mynediad presennol.

 

Rhagwelir y bydd angen cais ar wahân gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer symud dodrefn priffyrdd dros dro i ganiatáu cludo tyrbinau i’r safle.

Dylanwadwyd ar waith iteru’r dyluniad ar swm helaeth o waith asesu ac arolygu ynghyd â modelu golygfeydd posibl o dderbynyddion sensitif lleol i leihau effeithiau posibl.

Mae tîm y prosiect yn hyderus y gall y safle gynnwys saith tyrbin gwynt, gan gynhyrchu hyd at 30 MW o drydan, sy’n cyfateb i ddarparu digon o bŵer i ddiwallu anghenion trydan blynyddol tua 15,376 o gartrefi.

Mae’r fferm wynt wedi’i dylunio ag oes weithredol o 30 mlynedd, yn allforio ynni adnewyddadwy i’r Grid Cenedlaethol.

Mae Pennant Walters wedi derbyn cynnig grid gan Western Power Distribution (WPD) ar gyfer cysylltiad 33kV yn Upper Boat. Er y bydd y llinell uwchben yn cael ei hasesu a’i chaniatâd yn rhan o’r cais DAC, bydd y rhan dan ddaear yn ffurfio rhan o gais ar wahân gan WPD.

Windmills