Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Hoffem glywed eich barn ar y cynigion sy’n dod i’r amlwg ar gyfer Fferm Wynt Mynydd y Glyn. Rhowch wybod eich barn gychwynnol a gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw ymholiadau trwy:

Gwblhau’r ffurflen adborth yn yr arddangosfa gyhoeddus neu ar-lein.

Galw: 01443 548032

E-bost: consultation@mynydd-y-glyn.co.uk

Ysgrifennu at: Freepost GRASSHOPPER CONSULT (nid oes angen stamp na chyfeiriad pellach)

Bydd y manylion cyswllt hyn yn eich rhoi mewn cysylltiad â Grasshopper Communications, sy’n rheoli’r ymgynghoriad. Cliciwch yma i weld eu polisi preifatrwydd.

I gofrestru am ddiweddariadau ar y prosiect, cwblhewch y ffurflen isod.