Ymgynghori

Ymgynghori

Dull Pennant Walters yw datblygu perthnasoedd hirhoedlog â’r cymunedau lleol y mae’n gweithredu ynddynt. Rydym yn ymgysylltu’n gynnar ar y cynigion ar gyfer Fferm Wynt Mynydd y Glyn (20 Hydref i 30 Tachwedd) i roi cyfle i bobl leol ddarganfod mwy a dylanwadu ar gynllun y fferm wynt.

Gallwch ddarganfod mwy am y cynigion sy’n dod i’r amlwg ar gyfer Fferm Wynt Mynydd Carn-y-Cefn yn Nogfen Crynodeb yr Ymgynghoriad.

Mae ein hymgynghoriad ar y cynigion bellach wedi cau. Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd amser i ymweld â’n harddangosfeydd rhithwir a chyhoeddus a rhoi eu hadborth i ni. Gallwch gysylltu â ni o hyd gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen cysylltwch â ni.

Gallwch ymweld â’n harddangosfa rithwir yma.

Gallwch lawr lwytho copi o’r byrddau arddangos yma.

Diogelu Data

Bydd data personol a gyflwynir i ni trwy’r ymgynghoriad yn cael ei storio o dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol ac ni fyddant yn cael eu rhannu â thrydydd parti y tu allan i Grasshopper Communications Limited neu Pennant Walters. Gallwch ofyn i’ch manylion gael eu tynnu ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen cysylltu â ni.