Ymgynghori

Ymgynghori

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad statudol rhwng 25 Hydref a 9 Rhagfyr 2022 ac mae bellach wedi cau.

Rhoddodd yr ymgynghoriad statudol gyfle i bobl archwilio’r cynlluniau a rhoi sylwadau / ymatebion i’w hystyried gan Pennant Walters a thîm y prosiect cyn cwblhau’r cais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) i’w gyflwyno i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) i’w ystyried cyn i Weinidogion Cymru benderfynu arno.

Roedd ein hymgynghoriad yn cynnwys 3 arddangosfa gyhoeddus lle gallai pobl ddarganfod mwy a thrafod y cynigion gydag aelodau o dîm y prosiect ac i weld y ffotogyfosodiadau.

Arddangosfeydd cyhoeddus 2022
 

Dydd Mawrth 8 Tachwedd

3 – 7pm

 

Y Ffatri

Stryd Jenkin, Porth

CF39 9PP

 

Dydd Mercher 9 Tachwedd

3 – 7pm

Eglwys Sant Ioan

Stryd y Graig, Y Graig, Pontypridd

CF37 1NF

 

Dydd Sadwrn 12 Tachwedd

10am – 2pm

Canolfan Gymunedol Tonyrefail

Stryd Prichard, Tonyrefail,

CF39 8PA  

Mae gennym hefyd arddangosfa rithwir , gyda’r opsiwn o wrando ar y testun wrth edrych ar y byrddau.

Fel arall, mae’r byrddau arddangos hefyd ar gael i’w gweld ar ffurf ffeiliau PDF y gellir eu lawrlwytho ac y gellir eu gwneud yn fwy neu’n llai yn ôl dewis personol.

Gallwch hefyd weld y ffotogyfosodiadau sy’n dangos sut olwg fyddai ar y fferm wynt o wahanol olygfannau yma

Gellir gweld map sy’n dangos o ble y cymerwyd y golygfannau yma

 

Diogelu Data

Bydd data personol a gyflwynir i ni trwy’r ymgynghoriad yn cael ei storio o dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol ac ni fyddant yn cael eu rhannu â thrydydd parti y tu allan i Grasshopper Communications Limited neu Pennant Walters. Gallwch ofyn i’ch manylion gael eu tynnu ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen cysylltu â ni.